Hem Konsulttjänster Utbildningar Om oss Kontakt
 

Varning!

Tyvärr har många utbildningar inneburit att pengar har kastats bort helt utan resultat!

Vi genomför inga utbildningsuppdrag utan att först ha försäkrat oss om att du får avkastning för dina pengar.

Detta kan innebära en mycket enkel och kostnadsfri förstudie. Eller en coaching där vi tränar och ger stöd.

Du avgör!

Företagsinterna, anpassade program

Områden

 • Projektledning
 • Målstyrning
 • Effektivare ledningsgrupp
 • Effektivt ledarskap
 • Effektiva möten
 • Personlig effektivitet

Detta kan vi göra åt dig - allt eller delar av

 • Analys av kompetensbehov
 • Utredning/förstudie och utbildningsplaner
 • Kursupplägg, och framtagning av kursmaterial
 • Genomförande av utbildnings- och träningsprogram
 • Driva på och koordinera tillämpning/implementation
 • Möta, följa upp och rapportera. Säkra effektmålen.

Inget är svårt när man kan det
- kunskap ger försprång!

 

Deltagarkommentarer om Agil projektledning och vår utbildning:

- Roligt och engagerande
- Enkelt att lära sig
- Enkelt att använda praktiskt
- Kort planeringstid för utförande
- Smidig ändringshantering